NOU 2008: 21

Nettbankbasert betalingsoverføring— Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Utdrag av betalingstjenestedirektivet, Rdir. 2007/64/EF

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Figur 2.7 

Figur 2.7

Figur 2.8 

Figur 2.8

Figur 2.9 

Figur 2.9

Figur 2.10 

Figur 2.10

Figur 2.11 

Figur 2.11

Figur 2.12 

Figur 2.12

Figur 2.13 

Figur 2.13

Figur 2.14 

Figur 2.14

Figur 2.15 

Figur 2.15

Figur 2.16 

Figur 2.16

Figur 2.17 

Figur 2.17

Figur 2.18 

Figur 2.18

Figur 2.19 

Figur 2.19

Figur 2.20 

Figur 2.20

Figur 2.21 

Figur 2.21

Figur 2.22 

Figur 2.22

Figur 2.23 

Figur 2.23

Figur 2.24 

Figur 2.24

Figur 2.25 

Figur 2.25

Figur 2.26 

Figur 2.26

Figur 2.27 

Figur 2.27

Figur 2.28 

Figur 2.28

Figur 2.29 

Figur 2.29

Figur 2.30 

Figur 2.30

Figur 2.31 

Figur 2.31

Figur 2.32 

Figur 2.32

Figur 2.33 

Figur 2.33

Til forsiden