NOU 2008: 21

Nettbankbasert betalingsoverføring— Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

3 Utdrag av lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) av 25. juni 1999 nr. 46

Figur 3.1 

Figur 3.1

Figur 3.2 

Figur 3.2

Figur 3.3 

Figur 3.3

Figur 3.4 

Figur 3.4

Figur 3.5 

Figur 3.5

Figur 3.6 

Figur 3.6

Figur 3.7 

Figur 3.7

Figur 3.8 

Figur 3.8

Figur 3.9 

Figur 3.9

Figur 3.10 

Figur 3.10

Figur 3.11 

Figur 3.11

Figur 3.12 

Figur 3.12

Til forsiden