NOU 2008: 4

Fra ord til handling

Fra ord til handling — Bekjempelse av voldtekt krever handling

Les dokumentet