NOU 2008: 4

Fra ord til handling— Bekjempelse av voldtekt krever handling

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon 1. september 2006 ble Voldtektsutvalget oppnevnt for blant annet å utrede tiltak for å sikre bedre oppfølgning av personer som blir utsatt for voldtekt.

Utvalget legger med dette frem sin utredning: «Fra ord til handling» Bekjempelse av voldtekt krever handling».

Utvalget mener tiden er definitivt inne for å ta mer forpliktende grep for å bekjempe voldtekt. Utredningens tittel gjenspeiler dette.

Voldtekt kan være et av de mest krenkende og traumatiserende lovbrudd et menneske kan utsettes for og representerer en særlig utfordring for både rettsapparatet og helsetjenesten. Utvalget mener det derfor er svært viktig at samfunnet tar i bruk en lang rekke virkemidler innenfor alle sektorer for å forebygge og bekjempe voldtekt.

Oslo, den 24. januar 2008

Rita Sletner

leder

Bjørn Kr. Soknes

Asbjørn Rachlew

Fauzia M. Hashi

nestleder

Ragnhild Hennum

Grete Kvalheim

Hege Salomon

Erik Lea

Anne Alvik

Geir Borgen

Aage Thor Falkanger

Anne Maria Haarr

Til forsiden