NOU 2010: 11

Nemndsbehandling av forbrukertvister

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utvalget for nemndsbehandling av forbrukertvister ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. november 2009. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 29. november 2010

Liv Synnøve Taraldsrud

Leder

Trygve Bergsåker

Tore A. Hauglie

Gry Nergård

Håkon Elvenes

Thom Arne Helleslia

Anne E. Nordbø

Rune Erstad

Vibeke Løvold

Harald Sverdrup

Unni Garberg

Benedicte B. Mælan

Bjørn Erik Thon

Anne Beate Hammerstad

Anne Sophie Kobbe

Til dokumentets forside