NOU 2016: 13

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Samvittighetsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 13. mars 2015 for å utrede forhold rundt arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. I dette arbeidet har utvalget utredet gjeldende rett på området, men lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold rundt samvittighetsfriheten under utøvelse av arbeidsoppgaver. Et viktig formål med utredningen har vært å bidra til etisk refleksjon og gi praktisk hjelp til virksomheter, arbeidstakere og tillitsvalgte som har behov for å ivareta forholdet mellom arbeidstakeres samvittighet og virksomhetens oppgaver.

Utvalget legger med dette fram sin utredning og sitt bidrag til en helhetlig og bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

Oslo, 6. september 2016

Bjørn Kåre Myskja Leder

Tine Eidsvaag

Morten Magelssen

Ingvill Thorson Plesner

Einar Øverenget

Bodil Stueflaten

Marianne Foldøy Byberg

Til dokumentets forside