NOU 2018: 15

Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å vurdere endringer i videregående opplæring. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 10. desember 2018

Ragnhild Lied

leder

Anders Bakken

Liv Bjørnson

John Arve Eide

Siri Halsan

Vidar Lande

Sylvia Helene Lind

Olav S. Myklebust

Kristine Novak

Tine S. Prøitz

Odd-Inge Strandheim

Anna Hagen Tønder

Gjermund Viste

Trond Fevolden

sekretariatsleder

Eli-Karin Flagtvedt

Karin Hårstad Fonn

Ingrid Giskegjerde

Astri Hildrum

Bodil Nagell Holbæk

Helle Jensen

Til forsiden