NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning ble oppnevnt ved kongelige resolusjon 2. mars 2018 for å vurdere behov for etter- og videreutdanning, om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, og om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 4. juni 2019

Simen Markussen (leder)

Dag Arthur Aasbø

Wenche Pedersen Dehli

Lars J. Kirkebøen

Berit Johanne Kjeldstad

Kristin Reiso Lawther

Javad Mushtaq

Truls Nordahl

Bjørn Audun Risøy

Inga-Lill Sundset

Camilla Tepfers

Svein-Olav Torø

Torbjørn Tvedt

Xeni Kristine Dimakos (sekretariatsleder)

Odd Helge Askevold

Kristine Bettum

Jens Furuholmen

Vian Pashaei

Hans Jacob Sandberg

Til forsiden