NOU 2023: 7

Trygg barndom, sikker fremtid— Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Barnevernsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 2021 for å vurdere kvaliteten og rettssikkerheten i alvorlige og komplekse saker. Mandatet ble endret 9. desember 2021 og utvalget ble bedt om å vurdere rettssikkerheten i alle ledd i barnevernet. Utvalget gir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig der annet ikke fremgår.

Oslo, 20. mars 2023

Marit Skivenes

Leder

Karl Harald Søvig

Nestleder

Ingvild Aleksandersen

Trygve Apeland

Elin Flatebø

Lars Marius Heggberget

Anne Grethe Klæboe

Mimmi Kvisvik

Ingrid Lauvås

Kharim Lekhal

Dag Øystein Nordanger

Kjell Gunnar Salvanes

Ruzzel Solberg

Jorunn Berland Øpsen

Pål Christian Bergstrøm

Anders Humstad Sekretariatsleder

Hege Beate Stein Helland

Linda Midttømme

Linn Fossen Kielland

Til forsiden