NOU 2024: 6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Les dokumentet