Ot.prp. nr. 63 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m

Til innholdsfortegnelse

1 Tabellvedlegg

Tabell 1.1.1 Adopsjonsforeningenes formidlingstillatelser (inkludert prøvesaker) per 1996

ForeningLandFormidlingstillatelse gitt i årTotalt antall formidlede barn 1979 - 1996Antall formidlede barn 1996
Adopsjonsforum
Latin-AmerikaArgentina198313-
Bolivia1978537
Brasil1991213
Chile19841206
Colombia19782276103
Costa Rica197896-
Ecuador19781347
El Salvador1984ikke opplyst-
Guatemala19781488
Mexico198442
Paraguay19874-
Peru198746-
Uruguay19896-
AsiaFilippinene198242722
India19783887
Kina199112539
Nepal19793-
Sri Lanka19781381
Vietnam19905514
EuropaLatvia1995ikke opplyst-
Polen19891-
Russland1992279
Hvite-Russland1993ikke opplyst-
Slovakia1990ikke opplyst-
AfrikaEtiopia19909125
Verdens barn
Latin-AmerikaBrasil19892*2
AsiaSør-Korea19783079108
Thailand19791026
India19792268
Kina199017657
EuropaBulgaria1995ikke opplyst-
Romania19906032
Russland1992239
InorAdopt
Latin-AmerikaBrasil198921730
Argentina19903-
EuropaUngarn19916417
AsiaKina1997--

* Antall barn formidlet fram til 1995 er ikke opplyst.

Tabell 1.1.2 Adoptert etter adoptivforeldrenes forhold til barnet før adopsjon og tidligere statsborgerskap

Norske barnUtenlandske barn
ÅrI altI altDerav stebarnAndreI altDerav stebarnAndre
1967..709328381....77
1969..725333392....65
1970..637226411....115
1971..593251342....157
1975..615458157....294
198092363944919028412272
198187452835417435410344
198298544033410654514531
19877873112209147611465
1990855283188955729563
19918332711838856213549
19928512791761035728564
1993786236163735507543
1994788239158815494545
19958982841831016149605
1996822285216795274523

For årene 1967 til 1975 er tallene hentet fra NOU 1976:55 Adopsjon og adopsjonsformidling. Tallene for 1980 til 1996 er hentet fra særtrykk fra Statistisk ukehefte/Ukens statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Tallene fra SSB er bearbeidet av Barne- og familiedepartementet

I 1996 ble det i alt adoptert 822 barn i Norge. Dette er omlag 8 prosent færre enn året før.

Oversikten viser at det har vært en kraftig nedgang i antall stebarnsadopsjoner siden begynnelsen av 1970-tallet. I årene 1971 - 1975 var det i gjennomsnitt omlag 350 norske barn som hvert år ble adoptert av steforeldre. Også når det gjelder «andre norske adopsjoner», har det vært en nedgang. «Andre norske adopsjoner» gjelder blant annet adopsjoner der foreldrene har samtykket til adopsjonen og adopsjoner som er gjennomført som følge av fratakelse av foreldreansvar med sikte på adopsjon etter barnevernloven.

Parallelt med nedgangen i norske adopsjoner har det skjedd en økning av adopsjoner av utenlandske barn. Økningen ser vi fra slutten av 1960-tallet og fram til begynnelsen av 1980-tallet. I årene etter har tallet på utenlandske adopsjoner ligget på rundt 540 adopsjoner i året.

Det totale antall adopsjoner har også holdt seg relativt stabilt. I perioden 1966-70 var det gjennomsnittlig 791 adopsjoner i året. I 1996 var det 822 adopsjoner.

Norske stebarnsadopsjoner økte med 18 % fra 1995 til 1996. Av i alt 295 adopterte norske barn ble nær tre av fire (216 barn) adoptert av steforeldre.

Tabell 1.1.3 Adopterte etter tidligere statsborgerskap 1996

i alt822
Norge295
Europa61
Polen3
Romania26
Russland18
Ungarn14
Afrika18
Elfenbenskysten1
Etiopia17
Asia268
Sri Lanka2
Filippinene23
India20
Indonesia1
Kina91
Korea110
Kirgisistan1
Pakistan1
Thailand12
Vietnam7
USA2
Mellom Amerika13
Costa Rica1
Den Dominikanske republikk1
Guatemala8
Mexico2
Nicaragua1
Sør Amerika164
Argentina3
Bolivia14
Brasil32
Chile7
Colombia103
Ecuador5
Oceania1
New Zealand1

Kilde: Tallene er hentet fra SSB, Ukens statistikk 23, 5. juni 1997.

Adopsjonsstatistikken inneholder få opplysninger om adoptivsøkerne og adoptivforeldrene. Etter henvendelse fra Statens ungdoms- og adopsjonskontor har Statistisk sentralbyrå imidlertid utarbeidet statistikk over adoptivforeldrenes og adoptivbarnets alder på adopsjonstidspunktet. Denne statistikken inngår ikke i de årlige oversiktene fra Statistisk sentralbyrå og gjelder kun for perioden 1980-94.

Tabell 1.1.4 Adoptivbarns gjennomsnitts alder 1980-94

Adopterte barn etter barnets alder 1980-1994
ÅrAntallGj.sn.alder
19802842,3
19813541,9
19825451,8
19834982,4
19845202,9
19854392,2
19864882,5
19874762,5
19885822,4
19895882,6
19905722,5
19915622,4
19925722,3
19935502,4
19945491,8

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Tabell 1.1.5 Adoptivforeldres gjennomsnittsalder 1980-94

ÅrAdoptivmors gjennomsnittsalderAdoptivfars gjennomsnittsalder
198033,035,7
198133,835,8
198233,335,5
198333,435,4
198434,036,2
198534,136,1
198634,636,9
198734,636,4
198834,036,6
198934,436,7
199035,437,8
199134,737,6
199235,538,2
199336,538,8
199436,939,2

Kilde: Kilde: SSB-statistikk

Til forsiden