Ot.prp. nr. 75 (2008-2009)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven og enkelte andre lover (kapital- og ­organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven og enkelte andre lover (kapital- og ­organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget