Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prisdannelsen i det norske leiemarkedet: en teoretisk og empirisk analyse av hovedmekanismer generelt og utsatte grupper spesielt

Utrykt vedlegg for NOU 2011:15 Rom for alle

Boligmarkedet består av eide og leide objekter. Fordi begge typer objekter kan tilfredsstille de samme behovene for boligkonsum antas de ofte å være nære substitutter. Dette notatet argumenterer imidlertid for at de faktorene som fullstendig bestemmer prisene på eiemarkedet på langt nær bestemmer prisene i leiemarkedet.