Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014 under Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget