Prop. 17 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget