Prop. 55 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 7. juli 2009 ble det i Luxembourgs ambassade i Brüssel undertegnet en protokoll til endring av artikkel 26 i skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg av 6. mai 1983. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 19.juni 2009. Ambassadør Jostein Helge Bernhardsen undertegnet protokollen på vegne av Norge og på vegne av Luxembourg undertegnet finans- og budsjettminister Luc Frieden.