Prop. 55 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel 7. juli 2009 til endring av skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg, undertegnet i Oslo 6. mai 1983

I

Stortinget samtykker til å sette i kraft en protokoll undertegnet i Brüssel den 7. juli 2009 til endring av artikkel 26 om utveksling av opplysninger i overenskomst mellom Kongeriket Norge og Storhertugdømmet Luxembourg til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet i Oslo den 6. mai 1983.