Prop. 1 LS (2016–2017)

for budsjettåret 2017 Skatter, avgifter og toll 2017

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden