Prop. 1 LS (2016–2017)

for budsjettåret 2017 Skatter, avgifter og toll 2017

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2015

FAT1

Toll-kvoteforskriften

RÅK-import

Innen-landsbear beiding

Uten lands bearbeiding

Kap

Vareslag

Gene- relle

Individ-uelle

Kvote

Individuelle

Individuelle

Individuelle

1

Levende dyr

2

66

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

52

4

631

23

4

Melk og meieriprodukter

38

157

38

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

35

1

6

Levende trær og andre planter

5

7

Grønnsaker, røtter og knoller

44

147

45

5

8

Spiselige frukter og nøtter

14

151

163

10

Korn

32

253

11

Mølleprodukter2

45

24

23

12

Oljeholdige frø og frukter

5

65

102

15

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

98

4

16

Produkter av kjøtt, flesk, mv

15

155

107

17

Sukker og sukkervarer

40

34

18

Kakao og varer derav

2

6

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

6

3

2

15

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

5

2 587

62

32

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

31

13

8

6

22

Drikkevarer

1

23

Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr2

87

476

50

12

35

Proteiner; modifisert stivelse

3

38

Diverse kjemiske produkter

2

Sum:

258

3 756

1 742

18

19

239

1 Tollnedsettelse til bearbeidingsindustrien er gitt i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) og i henhold til forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

2 Etter forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra de minst utviklede land (MUL) er det innvilget 12 tillatelser, 4 på kapittel 11 og de resterende på kapittel 23. Disse framkommer i tabellen som innvilget etter FAT.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Total import3 2015

Kvotestørrelse1 2015

Kvoteimport1

2015

2015

2014

2015

2014

Varenummer

Produkt

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2908

Islandshest

Island

200 stk

45 stk

23

22

-

-

62 stk

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

Alle land

0

0

0

0

-

-

2 stk

02.01, 02.02

Storfekjøtt (2700)

Namibia/Botswana

2 700

2 700

100

100

-

-

3 199

02.01, 02.02

Storfekjøtt (500)

Namibia/Botswana

500

499

100

98

-

1,63

3 199

02.01, 02.02

Storfekjøtt

Swaziland

500

500

100

96

-

-

500

02.01.1000/2001/2002/2003/2004,02.02.1000/2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

900

881

98

99

23,01

19,63

17 467

02.01.3001, 02.02.3001

Biffer og fileter av storfe

GSP

500

218

44

82

-

-

3 568

02.02

Storfekjøtt

Alle land

1 084

1 075

99

101

44,97

40,72

2 888

02.03.2101

Svinekjøtt

Alle land

1 381

51

4

0

0,01

0,01

61

02.03.1109/1209/1909/2209/2909,02.08.1000/9030/9094/9099

Annet vilt

Alle land

250

179

72

91

8,16

9,41

222

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

592

99

98

3,41

1,03

643

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300/5000

Sauekjøtt

Island

600

590

98

96

-

-

590

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300

Småfekjøtt

Botswana, Namibia og Swaziland

400

159

40

15

-

-

159

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt

Alle land

206

48

23

91

27,81

24,03

1 683

02.06.4100

Lever av svin

EU

250

0

0

51

0,01

0,01

-

02.07.1200

Hønsekjøtt

Alle land

221

10

4

15

0,50

0,10

81

02.07.2500

Kalkunkjøtt

Alle land

221

0

0

0

0,01

0,02

0

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mm.

Alle land

221

182

82

68

4,51

4,20

183

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe

EU

800

583

73

28

3,00

5,19

601

02.07.4401

Andebryst

EU

100

21

21

21

0,32

0,02

17

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt

Alle land

200

198

99

96

42,04

40,20

198

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt

Alle land

100

97

97

98

9,56

8,33

100

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

0

0

0

0,04

0,03

0

02.10.1101

Skinke av svin

EU

400

399

100

99

10,16

20,23

435

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

Alle land

35

7

20

52

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt4

Alle land

30

27

89

0

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt4

Alle land

15

3

0

0

-

-

-

04.05.1000

Smør

Alle land

575

340

59

69

0,77

1,72

350

04.06

Ost

EFTA

200

178

89

99

14,02

1,07

182

04.06

Ost totalt

EU

7 200

7 141

99

98

-

-

12 704

Ost historisk

EU

4 500

4 452

99

98

-

-

Ost auksjon

EU

2 700

2 689

100

100

25,52

25,54

04.07.1100/2100

Hønseegg

EU

290

140

48

62

0,02

0,52

340

04.07.1100

Hønseegg

Alle land

1 295

63

5

12

0,01

0,01

138

04.09.0000

Honning

GSP

192

192

100

100

11,40

5,65

789

05.11.9911/9921

Blodpulver

EU

350

347

99

100

0,01

0,01

652

06.02.1021/1024

Stiklinger u/rot

EU

2 mill. kr

2 mill. kr

100

100

-

-

7 mill. kr

06.02.9031

Grønne potteplanter

EU

4 mill. kr

4 mill. kr

100

100

-

-

6,2 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst

EU

8 mill. kr

8 mill. kr

100

100

-

-

56,8 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller

EU

4 mill. kr

0,2 mill. kr

4

19

-

-

0,3 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter 1.4-14.5

EU

2 500

260

10

30

0,01

0,01

1 068

07.01.9029

Poteter

Egypt

1 310

0

0

0

-

-

0

07.04.9013/9020

Hvitkål

Alle land

134

133

100

65

0,01

0,01

1 446

07.04.9040

Rødkål

Alle land

134

51

38

14

0,01

0,01

128

07.05.1112/1122

Issalat industri 1.03 - 30.11

EU

600

361

60

36

1,16

0,28

5 373

07.05.1112

Issalat industri 1.03 - 31.05

EU

400

340

85

93

0,27

0,16

3 865

07.08.1000

Erter

Egypt

60

0

0

0

-

-

0

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

0

0

44

0,01

0,01

127

ex. 08.08.1011

Epler 01.08-30.11

Alle land

750

750

100

99

4,22

4,06

11 793

ex. 08.08.1011

Epler 01.11-30.11

Alle land

250

80

32

50

4,22

3,88

3 848

ex. 08.08.1011

Epler 01.05-31.07

Alle land

7 000

5 911

84

83

0,40

0,19

13 322

08.08.1011

Epler 1.5 - 31.7.

EU

2 000

1 956

98

94

0,67

0,26

5 978

08.08.3020

Pærer

Alle land

250

249

100

100

3,97

3,87

5 490

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

300

100

100

5,52

5,54

1 932

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (2 200t)

EU

2 200

2 096

95

100

-

-

4 665

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 690

99

100

-

-

5 644

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (950t)

EU

950

898

94

99

-

-

2 226

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

749

100

99

-

-

2 573

08.11.2019/2093/9003,20.09.8011/8919/8993

Solbær-/kirsebærkonsentrat

Alle land

340

323

95

96

-

-

1 727

08.12.1000

Kirsebær

EU

100

0

0

0

-

-

-

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/1300/4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

Alle land

388 000

374 831

97

99

0,01

0,01

670 441

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

126 000

122 409

97

98

0,01

0,01

389 590

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

0

0

0

0,01

-

299

10.01.1900

Durumhvete

Canada/ Ukraina

10 000

0

0

21

0,01

0,01

0

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

1 000

100

100

0,36

0,01

1 025

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

10 000

9 997

100

70

0,01

0,01

61 619

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

10 000

9 998

100

100

0,01

0,10

33 976

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

Alle land

10 000

2 801

28

78

-

-

8 802

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

73

97

96

0,01

0,01

572

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

400

100

81

3,72

0,01

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

50

100

97

5,01

0,01

234

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

186

93

83

1,24

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

699

100

98

14,14

0,01

730

12.14.9091

Høy

EU

35 000

12 322

35

60

0,01

0,07

12 423

12.14.9091

Høy (andre land)

Utenfor EU

500

0

0

0

0,01

0,01

10

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

0

0

0

0,10

0,04

-

16.01.0000

Pølser

EU

400

351

88

99

50,02

36,57

1 318

16.02.3101

Kalkunrull

Alle land

20

4

21

20

0,28

0,01

4

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

127

64

56

1,00

0,45

128

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

108

31

69

0,03

0,02

106

ex 16.02.4100/5009

Herm. skinke og tunge

GSP

150

0

0

0

0,01

0,01

17

ex 16.02.5009

Corned beef

Alle land

200

51

25

24

0,01

0,04

138

17.03.1010/9010

Melasse

GSP

40 000

40 000

100

97

0,01

0,01

73 826

20.05.4001/4009/5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner

GSP

350

56

16

22

0,01

0,01

57

ex 20.05.9909

Grønnsaksblanding

GSP

150

30

20

35

0,01

0,02

810

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 782

59

69

0,01

0,01

1 783

20.09.7100/7900

Eplekonsentrat industriformål

EU

3 300

3 261

99

99

3,03

0,32

9 521

ex.20.09.8999

Blåbærkonsentrat

EU

200

64

32

54

0,01

0,14

364

20.09.7900

Eplesaft

EFTA

400

0

0

0

0,01

0,01

22

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og eventuelt justert for omregningsfaktorer.

4 Kvoten ble oprettet i 2015.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden