Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2018

ODA-godkjent bistand i 20181

DAC land:

2018

Sverige

1,04

Luxembourg

0,98

Norge

0,94

Danmark

0,72

Storbritannia

0,70

Tyskland

0,61

Nederland

0,61

Sveits

0,44

Belgia

0,43

Frankrike

0,43

Finland

0,36

Irland

0,31

Island

0,31

New Zealand

0,28

Canada

0,28

Japan

0,28

Østerrike

0,26

Italia

0,24

Australia

0,23

Spania

0,20

Portugal

0,17

USA

0,17

Slovenia

0,16

Sør-Korea

0,15

Tsjekkia

0,14

Ungarn

0,14

Polen

0,14

Hellas

0,13

Slovakia

0,13

Total DAC

0,31

1 Basert på foreløpig rapporterte tall, tilgjengelig på https://www2.compareyourcountry.org/oda

Til forsiden