Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

1 Bilateral bistand i 2018

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 1.1 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 1.1 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Figur 1.2 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Asia fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 1.2 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Asia fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 1.3 Bilateral bistand1 til Midtøsten fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 1.3 Bilateral bistand1 til Midtøsten fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 1.4 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Latin-Amerika fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 1.4 Bilateral bistand1 til største mottakerland i Latin-Amerika fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 1.5 Bilateral bistand1 til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 1.5 Bilateral bistand1 til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Inkluderer multi-bilateral bistand (øremerket bistand kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner).

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Til forsiden