Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

3 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner og stiftelser i 2018

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20182 (NOK 1000)

1 Internasjonale og lokale NGOer.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Til forsiden