Prop. 103 L (2020–2021)

Opphevelse av eksportkredittloven

Proposisjonen omhandler forslag om opphevelse av lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven). Regjeringen har besluttet at Eksportkreditt Norge AS (Eksportkreditt) og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen til én ny etat med navn Eksportfinansiering Norge (Eksfin) som skal være operativ 1. juli 2021. Med bakgrunn i at Eksportkreditt skal avvikles og eksportkredittordningen skal overføres til den nye etaten foreslås det at eksportkredittloven oppheves.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget