Prop. 105 L (2020–2021)

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Lovforslaget ble sendt på en forkortet offentlig høring 3. juli 2020 med høringsfrist 31. august 2020. Det ble gitt utsatt høringsfrist til 14. september 2020 for de høringsinstansene som ba om det.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Helsedirektoratet

 • Oslo Met

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norges handelshøyskole NHH

 • NTNU

 • Riksantikvaren

 • Riksarkivet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsforvalterne

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet for miljø- og biovitenskap

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sámediggi – Sametinget

 • Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Delta

 • Den norske kirke

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet i Norge

 • Fellesforbundet

 • Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Forum for kontroll og tilsyn

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handelshøyskolen BI

 • KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • NITO

 • Norges Handikapforbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges kulturvernforbund

 • Norsk journalistlag

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rådmannsforum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Pensjonistforbundet

 • Private barnehagers landsforbund

 • SAFO

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Samfunnsbedriftene (tidligere KS bedrift)

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Det Liberale Folkepartiet

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De Grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Partiet De Kristne

 • Pensjonistpartiet

 • Piratpartiet

 • Rødt

 • Samfunnspartiet

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Fellesorganisasjonen

 • FN-sambandet

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • UngOrg – Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo

 • Norsk Heraldisk Forening

 • Redd barna

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Seniorenes Fellesorganisasjon

Departementet mottok høringsuttalelser til forslagene fra:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Forsvaret

 • Bergenhus Heimeverndistrikt 09

 • Agder fylkeskommune

 • Alvdal kommune

 • Asker kommune

 • Askøy kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bamble kommune

 • Bardu kommune

 • Bergen kommune

 • Bjørnafjorden kommune

 • Bodø kommune

 • Bykle kommune

 • Bærum kommune

 • Evje og Hornnes kommune

 • Farsund kommune

 • Fitjar kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gamvik kommune

 • Giske kommune

 • Gjerstad kommune

 • Gulen kommune

 • Hareid kommune

 • Hole kommune

 • Hægebostad kommune

 • Kragerø kommune

 • Kristiansand kommune

 • Larvik kommune

 • Lierne kommune

 • Lindesnes kommune

 • Lyngdal kommune

 • Lørenskog kommune

 • Malvik kommune

 • Molde kommune

 • Nordre Follo kommune

 • Oslo kommune

 • Ringebu kommune

 • Røros kommune

 • Sandnes kommune

 • Senja kommune

 • Sola kommune

 • Sortland kommune

 • Stord kommune

 • Stranda kommune

 • Time kommune

 • Tolga kommune

 • Trondheim kommune

 • Vadsø kommune

 • Vang kommune

 • Vestre Toten kommune

 • Våler kommune i Innlandet

 • Norheimsund Friskule

 • Stenbråten skole

 • Andenes Babtistmenighet

 • Bønnelista

 • Den indre Sjømannsmisjon

 • Filadelfia Arendal

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Frimodig Kirke

 • Gatekirken, Hører Du Ropet: Kom!

 • Godt Nytt

 • Hamar Normisjon

 • Hof Pinsemenighet

 • Horten og omegn Forsvarsforening og Sjømilitære Samfund, avd. Horten

 • Human-Etisk Forbund

 • Israels Venner på Øvre Romerike

 • Kristent Nettverk

 • KS

 • Landsforeningen for lesbiske, homofile og bifile av 2019 (LLH-2019)

 • Noriel

 • Norsk reserveoffiserers forbund

 • Organisasjonen GodtNytt

 • Pinsekirken, Kvam, Molde

 • Pinsemenigheten Betel – Hjartdal

 • Salem-Huftarøy bedehus

 • Smart Fri

 • Sentralt ungdomsråd i Oslo

 • Verdialliansen, nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier

 • World Outreach Mission – Livskraft Norge

 • Alvdal, Tynset og Os KrF

 • Drammen FrP

 • Esatru for politikk

 • Fitjar Senterparti

 • Hamar Krf

 • Hammerfest KrF

 • Hå KrF

 • Innlandet KrF

 • Namsos Krf

 • Partiet De Kristne

 • Partiet De Kristne

 • Partiet De Kristne

 • Partiet De Kristne Møre og Romsdal

 • Partiet De Kristne Stange

 • Piratpartiet

 • Rælingen KrF

 • Sarpsborg KrF

 • Sola KrF

 • Stad KrF

 • Stange og Løten KrF

 • Volda KrF

 • Ål Høgre

Departementet har mottatt høringssvar fra 19 virksomheter. Departementet har videre mottatt høringssvar fra over 1 600 navngitte privatpersoner, og fra over 1 300 anonyme privatpersoner.

Departementet mottok høringssvar uten merknader fra:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Innsatsstyrke Bjørn West

 • Risør kommune

 • Frøya Pensjonistparti

 • LFV (led for verden)

Det er fem virksomheter som har sendt inn høringssvar uten merknad. Det er over 200 navngitte privatpersoner og over 250 anonyme privatpersoner som har inngitt høringssvar uten merknad.

Til forsiden