Prop. 133 L (2021–2022)

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. I proposisjonen foreslås å fastsette en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Videre foreslås det å styrke deltidsansattes fortrinnsrett ved å lovfeste at fortrinnsretten til utvidet stilling også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten, og å gi deltidsansatte fortrinnsrett til "ekstravakter og lignende".

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget