Prop. 135 L (2022–2023)

Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

Proposisjonen følger opp Trygderetten og EFTA-domstolens avklaring om at overgangsstønad til enslig mor eller far er omfattet av trygdeforordningen som en familieytelse. I proposisjonen foreslås det at det tas inn en folkerettsmarkør i folketrygdloven kapittel 15, og at trygdeforordningens betydning for oppholdskravet for rett til stønad til enslig mor eller far synliggjøres. Som en konsekvens av at stønadene nå anses som familieytelser etter trygdeforordningen, foreslås det også endringer knyttet til varigheten for nye stønadsperioder og i et av unntakene fra aktivitetsplikten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget