Prop. 237 L (2020–2021)

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

8 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tolloven. Departementet foreslår at eventuelle overgangsbestemmelser kan gis i forskrift.

Til forsiden