Prop. 3 L (2018–2019)

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

I denne proposisjonen følger Regjeringen opp forslag som ble fremmet i NOU 2016: 12 Ideell opprydding - Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Det foreslås en lov om tilskudd til private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer eller har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. De årlige tilskuddene baseres på virksomhetenes premie knyttet tidligere opptjente pensjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger som forfaller til betaling etter at opptjeningen har skjedd. Virksomhetene søker om å ta del i tilskuddsordningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget