Prop. 51 LS (2023–2024)

Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) hvor forordning (EU) nr. 1286/2014 (PRIIPs-forordningen) foreslås gjennomført i norsk rett. Proposisjonen inneholder også forslag om samtykke til godkjenning av to EØS-komitébeslutninger om å innlemme PRIIPs-forordningen og enkelte tilknyttede rettsakter i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget