Prop. 6 L (2018–2019)

Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Forslag til endring av vegtrafikkloven (halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) ble sendt på høring 22. november 2017. Høringen ble publisert på departementets hjemmeside www.sd.dep.no og sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Avinor

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Helsedirektoratet

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Jernbanedirektoratet

 • Klima- og forurensningsdirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Kystverket

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Politidirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Vegdirektoratet

 • Alle landets kommuner

 • Alle landets fylkeskommuner

 • Alkriva AS

 • Aktiv Kapital AS

 • Alpinanleggenes Landsforbund

 • Apx Systems AS

 • Asplan Viak AS

 • Autodata AS

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • Byggenæringens Landsforening

 • CALE AS

 • Cowi AS

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Easy Park ASA

 • Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg

 • EuroPark AS

 • Fagforbundet

 • Falck Redning AS

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Foreningen Næringseiendom

 • Forsikringsklagekontoret

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Huseiernes Landsforbund

 • Institutt for bygg, anlegg og transport

 • Intrum Justitia AS

 • Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

 • Kredinor

 • KS Bedrift

 • Landsforeningen for Trafikkskadde

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lastebileiernes Forening

 • Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

 • Motorførernes Avholdsforbund

 • Motorsykkelimportørenes Forening

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • NHO Transport

 • NITO

 • Norges Automobil-forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bilutleieforbund

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Caravanbransjeforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Lensmanns- og politilederlag

 • Norges Motorsportforbund

 • Norges Parkeringsforening (Norpark)

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norges Turbileierforbund

 • Norges Velforbund

 • Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Norsk Caravan Club

 • Norsk Elbilforening

 • Norsk Havneforbund

 • Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Nor Tronic AS

 • NSB Hovedadministrasjonen

 • Opplysningsrådet for Veitrafikken

 • Oslo lufthavn AS

 • Oslo Sporveier

 • Politiets fellesforbund

 • Q-Free ASA

 • Rambøll Norge AS

 • Virke

Høringsfristen var opprinnelig 21. januar 2018. Flere høringsinstanser fikk imidlertid utsatt høringsfrist, særlig for å kunne behandle høringen i folkevalgte fora. Det siste høringssvaret ble mottatt 20. mars 2018. Departementet mottok 40 høringsinnspill med merknader, inkludert fra to enkeltpersoner som ønsker å være anonyme. Følgende høringsinstanser hadde ikke merknader til forslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Politidirektoratet

 • NHO Transport

 • Følgende høringsinstanser hadde merknader til forslaget:

 • Asker kommune

 • Bane Nor SF

 • Buskerud fylkeskommune

 • Drammen kommune

 • Forbrukertilsynet

 • Hareid kommune

 • Jernbanedirektoratet

 • Kongsberg kommune

 • Kristiansand kommune

 • Kristiansund kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sandnes kommune

 • Skedsmo Parkering AS

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Time kommune

 • Trondheim kommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Tvedestrand kommune

 • Vegdirektoratet

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Advokatforeningen

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • Fagforbundet

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

 • Norges Automobil-forbund (NAF)

 • NHO Transport

 • Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

 • Norges Parkeringsforening (Norpark)

 • Norsk Bobil og Caravanclub

 • Norsk elbilforening

 • Opplysningsrådet for veitrafikken

 • OREEC

 • Virke

 • Sven Olav Haugerud

 • Anonyme enkeltpersoner

Til forsiden