Prop. 65 L (2023–2024)

Endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)

Kunnskapsdepartementet legger i lovproposisjonen frem forslag til endringer i privatskoleloven. Forslagene er knyttet til innføringen av en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, jf. kap. 12 Ny tilskotsmodell for private grunnskular i Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget