Prop. 70 LS (2023–2024)

Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminformasjonssystemet mv.) og samtykke til godtakelse av forordningene (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer og forordning (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet m.fl. (videreutvikling av Schengen-regelverket)

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godtakelse av to forordninger som etablerer interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer, to forordninger om endringer i visuminformasjonssystemet VIS og to forordninger med nærmere regler om interoperabilitet mellom fremreisesystemet ETIAS og andre EU-informasjonssystemer. Forordningene foreslås gjennomført i grenseloven, utlendingsloven og SIS-loven ved inkorporasjon. Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i utlendingsloven slik at VIS-forordningen med endringer gjøres til norsk lov, samt enkelte endringer i politiloven og utlendingsloven om opptak og bruk av biometriske opplysninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget