Prop. 80 L (2022–2023)

Endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kapittel 6A ble sendt på høring 7. desember 2022. Fristen til å komme med merknader var 25. januar 2022.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arkivverket

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 • Norges Forskningsråd

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Språkrådet

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statsforvalterne

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudet

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia – forum for friskoler

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Elevorganisasjonen

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Friskolenes kontaktforum

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kristne friskolers forbund

 • KS

 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn

 • Lærernes Yrkesforbund (LY)

 • NIFU STEP

 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

 • Norges Handikapforbund

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Norske Fag- og Friskolers landsforbund

 • Montessori Norge

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Olympiatoppen

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i skolen

 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) ved Utdanningsdirektoratet

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • UNIO

 • Utdanningsforbundet

 • Universitet- og høgskolerådet

 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Departementet har fått høringssvar fra følgende 143 høringsinstanser:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • NOKUT

 • Regelrådet

 • Språkrådet

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Agder fylkeskommune

 • Askøy kommune

 • Bindal, Brønnøy, Vega, Sømna og Vevelstad kommuner

 • Fredrikstad kommune

 • Indre Østfold kommune

 • Kongsberg kommune

 • Kragerø kommune

 • Lier kommune

 • Lillestrøm kommune

 • Moss kommune

 • Nesodden kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Rælingen kommune

 • Sveio kommune

 • Trondheim kommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Abelia

 • Acta – barn og unge i Normisjon

 • Acta bibelskole

 • Acta VeBu barn og unge i Normisjon

 • Ansgar bibelskole

 • Bibelskolen Fjellhaug

 • Bibelskolen i Grimstad

 • Bibelskolen i Trondheim

 • Bibelskolen LINK

 • Bjerkely skole

 • Campus BLÅ videregående skole

 • Blå Kors

 • Bygghåndverk Norge

 • Danielsen ungdomsskole Bergen, v/FAU

 • Danielsen ungdomsskole, Frekhaug

 • Danielsen ungdomsskole Haugesund, v/FAU

 • Damaris Norge

 • Den evangelisk lutherske frikirke

 • Den norske skolen i Kenya

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, styret i Oslo menighet

 • Det Jødiske Samfunn i Bergen

 • Drottningborg ungdomsskole

 • Drottningborg videregående skole

 • Elevråd Prosjektskolen

 • Elihu kristne grunnskole

 • Evangeliesenterets bibelskole

 • Fjellheim bibelskole

 • Fagforbundet

 • Filadelfia bibelskole, Oslo

 • Fiksdal friskule SA, elevrådet

 • Forum for didaktikk i kristent perspektiv

 • Gjennestad videregående skole

 • Godhet Norge

 • GodtNytt

 • Hans Nielsen Hauge videregående skole

 • Havbruksakademiet Nord Videregående skole

 • Human-Etisk Forbund

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Indremisjonsforbundet

 • Jærtun Lutherske friskule

 • Jærtun Lutherske friskole v/ FAU

 • KF Skolen Jørpeland

 • KG Alumni og Venner

 • Konservativt

 • Kragerø videregående skole

 • Kristelig Gymnasium AS

 • Kristelig Gymnasium AS v/FAU

 • Kristen friskole, Stavanger

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Kristent Pedagogisk Nettverk

 • KS

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Livshjelpsenteret LHS

 • Lyngdal kristne grunnskole

 • Lykkelige barn

 • Maritimt Forum Nord

 • Maritimt Forum Sør

 • Maritim videregående skole Sørlandet

 • Menigheten Antiokia

 • Misjonsskolen Gå Ut Senteret

 • Montessori Norge

 • Møre barne- og ungdomsskule, Herøy

 • Nesodden Arbeiderparti

 • NHO

 • NHO Reiseliv

 • NLA Høgskolen

 • Nordborg skoler

 • Nordborg videregående skole, elevrådet

 • Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

 • Norkirken Trondheim Salem

 • Normisjon

 • Norske Billedkunstnere

 • Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norske Kunsthåndverkere

 • Norsk Luthersk Misjonssamband

 • Norsk Yrkesdykkerskole

 • Oasen skole Grenland

 • Oasen skole Holding AS

 • Oasen skole Strømme v/FAU

 • OKS Friskole

 • Oslo katolske bispedømme

 • Ryenberget skole v/FAU

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

 • Signo grunn- og videregående skole AS

 • Sjømat Norge

 • Skauen kristelige skole

 • Skauen kristelige skole v/FAU

 • Skolestyret ved Ryenberget skole i Oslo

 • Stiftelsen Østerbo videregående skole

 • Steinerskoleforbundet

 • St. Paul gymnas

 • St. Paul skole v/FAU

 • Stiftelsen Norges toppidrettsgymnas

 • Stiftinga Hamre grendaskule

 • Syvendedags Adventistkirken

 • Time Fremskrittsparti

 • Toppidrettsforum

 • Torghatten AS

 • Tryggheim Forus

 • Tryggheim Strand

 • Tryggheim Strand barne- og ungdomsskole v/FAU

 • Tryggheim Strand, 9. klasse

 • Tryggheim ungdomsskule

 • Tryggheim videregående skole

 • Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design

 • Verdialliansen

 • Vestland Kristelige Folkeparti

 • Virke

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsforbundet Bergen

 • Voll skole

 • Vollan skole

 • Vårtun Kristne Oppvekstsenter

I tillegg har rundt 550 privatpersoner uttalt seg i høringen.