Prop. 84 L (2022–2023)

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom)

Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i straffegjennomføringsloven for at det kan gis forskrifter om særskilte tiltak for å forebygge smittespredning eller andre negative konsekvenser i kriminalomsorgen ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Gjennom perioden med covid-19 ble det utviklet og vedtatt midlertidige regler i straffegjennomføringsloven kapittel 3 A om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. Disse reglene oppheves 1. juli 2023. For tiden er det ikke behov for særskilte tiltak på grunn av covid-19 eller lignende sykdommer, men forslaget er ment å ivareta at regelverket likevel skal gi en viss beredskap for at det igjen kan oppstå behov for slike tiltak. Etter den foreslåtte bestemmelsen i § 45 a kan Kongen i forskrift utfylle, supplere eller fravike straffegjennomføringsloven ved å gi bestemmelser om besøk i fengsel (bokstav a og b), utelukkelse av innsatte fra fellesskap med andre innsatte for å hindre smitteoverføring (bokstav c), permisjon og frigang for innsatte (bokstav d), straffavbrudd ved gjennomføring av straff i samfunnet (bokstav e) og utvidet adgang til straffegjennomføring utenfor fengsel, i hovedsak med elektronisk kontroll (bokstav f).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget