St.meld. nr. 12 (2004-2005)

Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 10. desember 2004 om Pensjonsreform – trygghet for pensjonene blir sendt Stortinget.

Til forsiden