St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 13. mars 2009 om Oslopakke 3 trinn 2 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside