St.meld. nr. 40 (2001-2002)

Om barne- og ungdomsvernet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av. 5. juli 2002 om barne- og ungdomsvernet blir send Stortinget.

Til forsiden