St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Om etablering av Statens utleiebygg AS

Til innholdsfortegnelse

4 Andre forhold under Statsbygg

4.1 Statsbyggs fullmaktsstruktur

I St prp nr 84 (1998-99) framgår det at departementet i forbindelse med utskillelsen av de konkurranseutsatte eiendommene vil gjennomgå Statsbyggs fullmaktsstruktur med sikte på en forenkling. Med bakgrunn i at Statens utleiebygg AS foreslås å være fullt operativt fra 1. juli 2000, vil Arbeids- og administrasjonsdepartementet komme tilbake til spørsmålet om en forenkling av Statsbyggs fullmaktsstruktur i St prp nr 1 (2000-2001).