St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Til innholdsfortegnelse

KapPostFormålKr
1040(Nytt) Til gjennomføring av fiskeriavtalen
70Tilskott til støtte av fiskeria m.m., kan overførast115 000 000