St.prp. nr. 81 (2002-2003)

Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

I

Stortinget samtykker i at Petoro AS, på vegne av statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), i perioden frem til tillatelse til anlegg og drift av nytt gasstransportsystem til Storbritannia gis, kan pådra SDØE forpliktelser som vil være nødvendige i forbindelse med anlegg av gasstransportsystemet for inntil 600 mill. kroner.