Strategi for styrking av forskning og høyere utdanning i tilknytning til Norges forhold til utviklingslandene

Hensikten med denne strategien er å angi hovedprioriteringene for de ulike støtteordningene m.h.t. styrking av forskning og høyere utdanning i Sør