Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

Les dokumentet

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. 

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Regjeringen la frem en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015. Strategien ble revidert og oppdatert i 2017, 2019 og på nytt i 2021. Arbeidet med strategien gjennomføres i dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Det er blitt gjennomført en rekke tiltak, herunder endringer i regelverk, tiltak for økt kontrollinnsats og tiltak for å sikre best mulig samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter.

I denne reviderte strategien er tiltakene blitt videreutviklet og enkelte nye er lagt til.