Tilrådning - Ny vurdering av selskapet Rheinmetall AG

Det er på bakrunn av ny informasjon foretatt en ny vurdering av grunnlaget for tilrådningen om utelukkelse av selskapet Rheinmetall AG.

Åpne tilrådningen som pdf