Tilrådning om uttrekk av selskapet Rio Tinto

Rådet er kommet til at de etiske retningslinjene, punkt 4.4, annet punktum, 3. alternativ, gir grunnlag for å anbefale utelukkelse av Rio Tinto på grunn av en uakseptabel risiko for at fondet, gjennom fortsatt eierskap i selskapet, vil medvirke til nåværende og fremtidig alvorlig miljøskade.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland besluttet i møte 25. juni 2007 å vurdere om investeringene i selskapet Rio Tinto vil kunne innebære en risiko for at fondet medvirker til alvorlig miljøskade i henhold til retningslinjenes punkt 4.4.

Statens pensjonsfond – Utland hadde ved utgangen av 2007 aksjer for ca. 4 419 millioner NOK i Rio Tinto Plc. og vel 428 millioner NOK i Rio Tinto Ltd.

Les hele tilrådningen her