Tilrådning om uttrekk av selskapet Serco Group Plc.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Selskapet tilrådes utelukket på bakgrunn av dets medvirkning til produksjon av kjernevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf