En enklere hverdag for folk flest

Regjeringen vil gi enkeltmennesket større frihet til å styre sitt eget liv uten innblanding fra politikere og offentlig sektor. Gjennom mindre byråkrati, regulering og lavere skatter, vil regjeringen spre makten.

Mennesker med skapertrang og tiltakslyst må gis større armslag. Regjeringen vil forenkle lover og regler, og fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud.

Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere til også innen velferdstjenesten. Det vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud til et mangfold av brukere. Mindre byråkrati vil føre til at eksempelvis lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasienter.

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. De økonomiske ordningene må styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre.

Regjeringen vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler.

Regjeringen vil utnytte de store mulighetene som ligger i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, økt verdiskaping og bedre beslutninger.

Du kan lese mer om hva regjeringen gjør for å skape en enklere hverdag for folk flest i de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor.

Viser 1-10 av 129 treff.

 • Samferdselsministeren møtte entreprenører: Felles ønske om økt effektivitet i utbygging, drift og vedlikehold

  27.10.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag representanter for norsk entreprenørbransje. De 6 selskapene var invitert for å gi råd og innspill til arbeidet med å øke effektiviteten og senke kostnadene i utbyggingen av vei og jernbane. - Effektivitet, kvalitet og nytenkning er mål vi deler og vil arbeide sammen for, sier samferdselsministeren.

 • Første evaluering av forsøksprosjektet

  14.10.2016 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  1. april i år startet forsøksprosjektet for ny ansvarsdeling i barnevernet. Kommunene Nøtterøy, Alta og Røyken har fått økt ansvar for barnevernet.

 • Økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsinndrivelse

  14.10.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen åpner for å bruke elektronisk kommunikasjon i flere sammenhenger ved inkasso og tvangsinndrivelse hvor det i dag stilles krav om papir.

 • Fire vanskelige lover har blitt til én

  08.06.2016 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Stortinget har i dag vedtatt å slå sammen vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven.

 • Grønne løsninger krever digitalisering

  10.05.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  - IKT og digitalisering er avgjørende for å oppnå nødvendige klima- og miljøgevinster, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet regjeringens konferanse om grønn omstilling og framtidens digitale hverdag i dag.

 • Nett-tv

  Grønn Omstilling – Framtidens digitale hverdag

  04.05.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tirsdag 10. mai er det klart for den andre av regjeringens tre omstillingskonferanser. - Det handler om hvordan framtidens digitale hverdag kan bidra til en grønn og bærekraftig vekst for Norge. Digitalisering og grønn omstilling er stikkord for en spennende dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Enklere reiseregning for statsansatte

  27.04.2016 Nyhet Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsansatte kan nå levere reiseregning via en app på mobilen.

 • Rapport om forenkling av tilskudd til frivillige organisasjoner

  21.04.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

 • Grønn omstilling

  21.04.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Den fjerde industrielle revolusjonen vil endre Norge. Vi må satse på kunnskap og høy teknologisk kompetanse for å lykkes i den grønne omstillingen, skriver statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

 • Ekomplan: Bredbånd og mobilnett er like viktig som vei og jernbane

  15.04.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge. Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.