En enklere hverdag for folk flest

Regjeringen vil gi enkeltmennesket større frihet til å styre sitt eget liv uten innblanding fra politikere og offentlig sektor. Gjennom mindre byråkrati, regulering og lavere skatter, vil regjeringen spre makten.

Mennesker med skapertrang og tiltakslyst må gis større armslag. Regjeringen vil forenkle lover og regler, og fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud.

Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere til også innen velferdstjenesten. Det vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud til et mangfold av brukere. Mindre byråkrati vil føre til at eksempelvis lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasienter.

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. De økonomiske ordningene må styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre.

Regjeringen vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler.

Regjeringen vil utnytte de store mulighetene som ligger i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, økt verdiskaping og bedre beslutninger.

Du kan lese mer om hva regjeringen gjør for å skape en enklere hverdag for folk flest i de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor.

Viser 1-10 av 182 treff.

 • Enklere bruksendring av bygg og tomme lokaler

  21.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi fortsetter arbeidet med å gjøre det enklere og raskere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger regjeringen frem en lovproposisjon med nye forslag til endringer i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

 • Raskere saksbehandling av startlån og tilskudd

  21.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til helt nye regler om behandling av personopplysninger i husbankloven. - Vi fornyer og forenkler, også i Husbankens arbeid med søknader om lån og tilskudd. Og vi ivaretar personvernet i arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene

  05.04.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å overføre vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det er ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta vigsler, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • Veksten i sentralforvaltningen bremset

  23.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Antall ansatte i departementene går ned og veksten i direktoratene er bremset opp. Dette går frem av en undersøkelse gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 • 10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

  14.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. - Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • I Europa-toppen på digitalisering

  07.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruken av offentlige digitale tjenester i Norge er nær dobbel så høy som i EU-landene, går det frem av en ny indeks utarbeidet av EU. - Innbyggerne skal ha enkle, tilgjengelige og gode offentlige tjenester. Målingen viser at vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nordisk-baltisk samarbeid for neste generasjon mobilnett (5G)

  28.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi skal gjøre byene og transportsystemene våre smartere. Derfor jobber vi målrettet med spesielt to ting: fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer. En felles handlingsplan med landene i Norden og Baltikum vil være en viktig del for å sikre dette, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

 • Felles innkjøpsavtaler skal forenkle offentlige innkjøp

  27.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statens innkjøpssenter starter nå den første konkurransen om den den første felles innkjøpsavtalen. Kontrakter på til sammen 1,7 milliarder kroner skal lyses ut i løpet av 2017.

 • Stortinget har vedtatt enklere regler for raskere og billigere boligbygging

  24.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget i går endringer i plan- og bygningsloven som gir forenklinger og en mer effektiv planprosessen. - Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere boliger og legge til rette for næringsliv og nye jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.