Hva du kan gjøre for å forhindre at barnet ditt blir bortført

I en akutt situasjon, dersom det er fare for at barnet vil bli bortført i aller nærmeste fremtid, ta kontakt med lokalt politi. Ring 02800. Les mer om dette under Akutt situasjon.

Er det fare for ulovlig barnebortføring?

Dersom du er redd for at barnet ditt kan bli bortført, bør du snakke med andre som kan gi råd, for eksempel familie, venner og eventuelt en advokat.

Viktige elementer i vurderingen av om barnet står i fare for å bli bortført kan være:

 • Er samlivet opphørt eller i ferd med å opphøre
 • Har den andre forelderen sterk tilknytning til et annet land (opprinnelig fra et annet land/annet statsborgerskap osv.)
 • Har den andre forelderen ytret ønske om å ta barnet ut av Norge på permanent basis
 • Har den andre forelderen få og svake bånd til Norge (arbeidsløshet, lite sosialt nettverk, problematisk boligsituasjon osv.)
 • Er den andre forelderen kritisk til å la et barn vokse opp i Norge, og til at barnet skal bli for "norsk"
 • Har den andre forelderen satt i gang tiltak som salg av bolig, oppsigelse av leilighet, oppsigelse av arbeidsforhold osv.
 • Vil den andre forelderen enkelt kunne planlegge, organisere og gjennomføre en bortføring (er det for eksempel planlagt en ferie som du er redd barnet ikke vil komme tilbake fra)
 • Har den andre forelderen tidligere vist manglende samarbeidsvilje i forhold til omsorgen for barnet, benektet barnets behov for å ha kontakt med begge foreldrene eller lignende

Dersom du mener at det er fare for barnebortføring bør du

 • Forsøke å komme frem til en avtale med den andre forelderen. Hvis du er redd for at barnet ikke skal komme tilbake fra ferie, kan du foreslå at dere inngår en midlertidig avtale som regulerer forholdet. Les mer om dette under Avtale mellom foreldre.

 • Dersom det ikke er mulig å komme frem til en avtale, kan du gå til domstolene for å få en varig/midlertidig avgjørelse om utreiseforbud, eventuelt deponering av pass. Domstolene vil kreve at du beviser at det er en risiko for at barnet vil bli bortført/tilbakeholdt. Politiet kan også ilegge midlertidig utreiseforbud frem til saken behandles av domstolene.

Før saken behandles av domstolene bør du få klarhet i følgende:

 • Hva er den rettslige situasjonen. Har dere felles eller delt foreldreansvar? Les mer om dette under Hva er en barnebortføring.
 • Har dere en dom eller kjennelse som regulerer foreldreansvar, daglig omsorg og samvær?
 • Har barnet pass, i så fall hvor er passet? Hvor lenge er det gyldig? Kan du få tak i det og oppbevare det på et sikkert sted?
 • Har barnet dobbelt statsborgerskap/flere pass?

Les mer om pass under Pass til barn.

Dersom du vurderer å gå til domstolene, bør du kontakte advokat for råd og veiledning. For informasjon om advokater som ønsker å påta seg slike saker, kontakt Den Norske Advokatforening.

Den norske Advokatforening
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo
Tlf.: 22 03 50 50
Faks: 22 11 53 25
E-post: dnapost@jus.no
www.advokatforeningen.no