Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8521-8540 av 9165 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32006R0546 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006 av 31. mars 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder nasjonale kontrollprogrammer for scrapie og tilleggsgarantier, unntak fra visse krav i vedtak 2003/100/EF og oppheving av forordning (EF) nr. 1874/2003...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1137

  Kommisjonsforordning (EF) nr 1137/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av Bacillus subtilis (O35) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1138

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av nytt bruksområde for bensoesyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff...

 • Biocider - difetialon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.05.2008
  Celexnr.: 32007L0069 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/69/EF av 29. november 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av difetialon som et aktivt stoff i Annex I...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1142

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase (Natuphos) som fôrtilsetningsstoff...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32005R1974 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til nasjonale referanselaboratorier og spesifisert risikomateriale ...

 • Fôr-tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R0786 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 786/2007 av 4. juli 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fôrtilsetningsstoff ...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1143

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1143/2007 av 1. oktober 2007 som endrer forordning (EF) nr 256/2002 om godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer...

 • Biocider - karbondioksid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.05.2008
  Celexnr.: 32007L0070 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2007/70/EF av 29. november 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av karbondioksid som et aktivt stoff i Annex IA...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R0757

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 757/2007 av 29. juni 2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1141

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1141/2007 av 1. oktober 2007 om godkjennng av 3-fytase (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY LC) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.05.2008
  Celexnr.: 32007R1140

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1140/2007 av 1. oktober 2007 om foreløpig godkjenning av nytt bruksområde for et allerede godkjent fôrtilsetningsstoff ...

 • Kondensert melk og melkepulver

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 29.04.2008
  Celexnr.: 32007L0061

  Rådsdirektiv 2007/61/EF av 26. september 2007 som endrer direktiv 2001/114/EF om helt eller delvis inndampet, konservert melk og melkepulver...

 • vet-Romania kjøtt-fjørfe-fisk-melk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.04.2008
  Celexnr.: 32007D0710

  Kommisjonsvedtak 2007/710/EF av 29. oktober 2007 om endring av tillegg B i vedlegg VII i tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania som angår visse virksomheter i sektorene kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i Romania (notifisert med K(2007) 5210) ...

 • Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.04.2008
  Celexnr.: 32006D0803

  Kommisjonsbeslutning av 23. november 2006 om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet...

 • Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering i for

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.04.2008
  Celexnr.: 32005D0381

  Kommisjonsbeslutning 2005/381/EF om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet....

 • Gjesting i mobilnett

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2008
  Celexnr.: 32007R0717 KOM-nr.: KOM(2007)717

  Forordning om internasjonal gjesting i mobilnett...

 • ESAs retningslinjer - risikokapital

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2008

  ESAs nye retningslinjer for offentlig støtte til risikokapital...

 • 7. rammeprogram for forskning og utvikling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 16.04.2008
  Celexnr.: 52006D1982 KOM-nr.: KOM(2005)119

  Det europeiske fellesskaps 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling om demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013)...

 • Bakgrunn - offentlig støtte til innovasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2008

  EU-kommisjonens konsultasjonsdokument om statsstøtte til innovasjon...