Pris for beste statlige lærebedrift 2022

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Prisen for beste statlige lærebedrift gis hvert år til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger. Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 23. september 2022.

Nominering

Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og de statlige helseforetakene kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, det vil si et departement eller en av departementenes underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Sivilombudet, samt de statlige helseforetakene. Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift. Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger, jf. de definerte kriteriene, under.

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger.

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold organisatorisk, faglig og sosialt
  • involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • har en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • bistår lærlingene i videre arbeid eller utdanning
  • gjør arbeidet med lærlinger kjent for andre i og utenfor virksomheten

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene. Interesserte virksomheter bes sende en e-post til tone-beate.engebretsen@kdd.dep.no med en kort redegjørelse for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger. For å få ytterligere informasjon legges det opp til enkeltmøter med virksomhetene.

Juryen

Juryen består av representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat).

Tidligere vinnere

2021: Forsvaret (pressemelding)
2020: Norsk Helsenett (pressemelding)
2019: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (pressemelding)
2018: Statsbygg (pressemelding)
2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)