Kampflyprogrammet vil live-tweete Brennpunkt-dokumentar om F-35

Under sendingen av Brennpunkt-dokumentaren "Verdens dyreste papirfly" på NRK1 tirsdag 16. april 2013 vil et panel fra Kampflyprogrammet svare på spørsmål og kommentere sendingen live på programmets Twitter-konto. Dette er første gang et offentlig kontor kommenterer en TV-sending live på Twitter, og programmet ønsker på denne måten å prøve å få frem sitt syn på innholdet i dokumentaren.

 
Klikk bildet for å se det i full størrelse!
  • Første live-tweet av et Brennpunkt-program
  • Panel fra Kampflyprogrammet vil være på fra 21-23:00 tirsdag 16. april.

Under sendingen av Brennpunkt-dokumentaren "Verdens dyreste papirfly" på NRK1 tirsdag 16. april 2013 vil et panel fra Kampflyprogrammet svare på spørsmål og kommentere sendingen live på programmets Twitter-konto, @Kampfly_no. Dette er første gang en del av det offentlige som dekkes av et Brennpunkt-program kommenterer dette live på Twitter. Dette gjøres for å kunne tilby fakta og informasjon om F-35 og Kampflyprogrammet til de som ser dokumentaren.

- Vi er ikke enige i hvordan F-35 beskrives - blant annet syns vi betegnelsen "papirfly" blir feil - derfor ønsker vi å påpeke det vi mener er uriktig i dokumentaren og å svare på spørsmål fra de er interessert i å vite mer, sier nestleder i Kampflyprogrammet, brigader Morten Klever, som vil lede panelet.

- Fremveksten av sosiale medier betyr at programmer som Brennpunkt ikke lenger er en en-veis presentasjon som kanskje skaper reaksjoner og debatt i avisene dagene etter. Debatten og meningsutvekslingen skjer der og da, og vi vil gjerne få bidra til at denne debatten blir best mulig, avslutter Klever.


 Panelet fra Kampflyprogrammet vil være satt sammen av noen av Norges fremste eksperter på F-35:

Morten Klever
Brigader
Nestleder i Kampflyprogrammet
År i Forsvaret: 34

Morten har rundt 1700 timer bak seg i norske kampfly, både F-5 og F-16. Morten begynte karrieren sin som kampflytekniker, og jobbet flere år som såkalt "crew chief" før han begynte på flyskolen og ble kampflyger. Han tjenestegjorde ved norske skvadroner i nord-Norge under den kalde krigen og deltok i flere avskjæringsoppdrag av sovjetiske fly, og har bred erfaring fra ledelse av luftoperasjoner i regi av NATO. Han deltok også som testflyger i arbeidet med å teste det norske sjømålsmissilet Penguin på F-16. Før han begynte i Kampflyprogrammet ledet han Luftoperativt inspektorat i Luftforsvarsstaben.

Charles Svensson
Oberst
Leder for operative spørsmål i Kampflyprogrammet
År i Forsvaret: 27

Charles har har over 2100 timer bak seg i F-16. Charles begynte karrieren i Forsvaret som spesialjeger i Forsvarets spesialkommando før han ble kampflyger, og jobbet i flere år som skvadronssjef i Bodø, samt oppvisningsflyger og instruktør på F-16. Charles var en av de sentrale personene i fagmiljøet som evaluerte konkurrentene i den norske kampflykonkurransen som ledet frem til valget av F-35. Han er nå leder for operative spørsmål i programmet, og har ansvar for at Kampflyprogrammet leverer de riktige operative kapasitetene til Forsvaret.

Sigurd Fongen
Oberstløytnant
Senior stabsoffiser i Kampflyprogrammet
År i Forsvaret: 28

Sigurd har over 1500 timer bak seg i ulike typer kampfly, og etter å ha jobbet som flyger både ved Ørland og Rygge har han deltatt i flere viktige stabsroller i Forsvaret. Blant annet var han del av en av de første norske utredningene av bruk av droner til militære formål. Sigurd er nå senior stabsoffiser i Kampflyprogrammet, noe som vil si at han har ansvar for å bidra med militære råd og innspill til ledelsen av programmet og i utformingen av dokumenter til regjeringen og Stortinget.

Geir Moreite
Oberstløytnant
Økonomiansvarlig i Kampflyprogrammet
År i Forsvaret: 26

Geir er oberstløytnant i Hæren, men er like fullt en viktig del av Kampflyprogrammet. I tillegg til militær utdannelse er Geir også utdannet som siviløkonom fra BI. Han har jobbet med økonomi og prosjektstyring i Forsvaret i over 20 år og har ansvaret for å dra sammen alle de ulike økonomiske analysene i et samlet bilde som kan presenteres for politiske myndigheter.

 

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 -  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

- Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

- Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

- De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

- Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene i hovedleveransen som planlegges levert til Norge i 2017.

 

 


Til toppen